День украинской письменности и языка: история праздника и поздравления

Сьогодення Сьогодення

Украинский язык – один и с благозвучных в мире.

Ко дню Ко Дню украинской письменности и языка Украинский напомнили об этом Читомо.

Слова выбраны из нового российско-украинского словаря “Скажи мне украинский” от языковеда Тараса Березы.

Итак:

1. Балаканина; Бу-ба-бý (болтовня “болтовня”)

2. Бешкéт; Галабýрда (дебош “дебош”)

3. Бéзрух (застій “застой”)

4. Бери́ йогó морóка! (хрін з ним! “хрен с ним!”)

5. Біганина; Шастанина; Шáстання(біготня “беготня”)

6. Ховáймо на спід тягáр нáших бід! (не вішаймо носа! “не вешайте нос!”)

7. Блукáч; Обходисвіт (скиталець хто “скиталец кто”)

8. Бородíй; Бородáнь (бородач хто “бородач кто”)

9. Брáти óчі чиї; Вбирáти в сéбе óчі; Впадáти в óко кому; Впадáти в óчі кому; Впадáти у вічі кому (кидатися в очі кому “бросаться в глаза кому”)

10. В кишéнях гудé в кого; Вітри́вíють у кишéні в кого; Дюдя в кишéні свистить в кого; У кишéні аж гудé в кого (вітер свистить у кишені в кого; у кишені вітер свище в кого “ветер свистит в кармане у кого”)

11. Вартíвня (караульне приміщення “караульное помещение”)

12. Не до вдáчі однé óдному хто (не зійшлися характерами хто “не сошлись характерами кто”)

13. Веснá в рóзповнí; Веснá упóвнí (весна в розпалі “весна в разгаре”)

14. Взорувáти на кого (брати приклад з кого; наслідувати приклад чий, слідувати прикладу чиєму; послідувати прикладу чиєму; піти за прикладом чиїм “брать пример с кого; следовать примеру чьему; последовать примеру чьему; последовать примеру чьему”)

15. Вибаньчитися на кого, що (випучити очі на кого, що “выпучить глаза на кого, что”)

16. Винó шумýє (вино бродить “вино бродит”)

17. Віднóва чого (відновлення чого “восстановление чего”)

18. Вiдплив кáдрів (вiдтiк кадрiв “отток кадров”)

19. Відторíк (з минулого року “с прошлого года”)

20. Вклáдень (вкладиш “вкладыш”)

21. Возивода (водовоз “водовоз”)

22. Возíй хто (повозчик хто “повозчик кто”)

23. Вояччина (воєнщина “военщина”)

24. Врóзтіч (урозбрід “вразброд”)

25. Вхíдчини; Вхóдини (новосілля “новоселье”)

Подготовили 100 самобытных украинских слов
Подготовили 100 самобытных украинских слов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День украинской письменности и языка: 20 фактов об украинском языке

26. Вчас; Вчáсно; Сáме в раз; Сáме в час (якраз вчасно; впору “как раз вовремя; впору”)

27. Роїться гáдка в кого (крутиться думка в кого “вертится мысль у кого”)

28. Галява; Галявина; Лужóк; Моріжóк (лужайка “лужайка”)

29. Гéн-де; Ген отáм; Óнде; Он там; Он тáмечки; Ось там; Отáм (вон де; вон там, вот там “вон где; вон там, вот там”)

30. Метéлики в головí в кого; Фіáлки в головí в кого; Шпаки́ в головí в кого (вітер в голові в кого “ветер в голове у кого”)

31. Не тямить головá, що язик лепéче у кого; Говóрить, мов блекоти́ об’ївся хто; Язик, мов повстяний у кого (лика не в’яже хто “лыка не в’яжет кто”)

32. У головí ковалí кують в кого (у голові б’є як молотом у кого “в голове как молотом бьет у кого”)

33. Голóдному й опéньки м’ясо; Де немáє співця́, послýхаєш і горобця; Їж, кóзо, лозý, коли́ сíна немáє; Коли́ немá пшонá, давáйте крутý варити; На безлюдді й Хомá чоловíк; У степý й хрущ м’ясо (на безриб’ї й рак риба “на безрыбье и рак рыба”)

34. Грáти звитяжця (робити з себе героя “делать из себя героя”)

35. Давнéзний (дуже давній “очень давний”)

36. Дармовис (брелок “брелок”)

37. Де доп’яв, там уже катмá (де взяв, там вже немає “где взял, там уже нет”)

38. Дéржално; Дéржальце; Держáк; Рукíв’я (рукоятка “рукоятка”)

39. Десь завíялось що (запропастилося что “запропастилось что”)

40. Дістáтиля́панця; Дістáти ляпаса (получити пощочину “получить пощочину”

41. До нічóго; Препогáний (нікудишній, зовсім нікудишній; ні до чого не придатний “никудышный, совсем никудышный; ни к чему не пригоден”)

42. Добíрна лáйка (триповерховий мат “трехэтажный мат”)

43. Добрóтливий хто (добродушний хто “добродушный кто”)

44. Доброхíть (по добрій волі, з доброї волі “по доброй воле”)

Подготовили 100 самобытных украинских слов
Подготовили 100 самобытных украинских слов

45. Докóнче; Обов’язкóво (в обов’язковому порядку “в обязательном порядке”)

46. Домувáти (сидіти вдома “сидеть дома”)

47. Долíніж (вниз ногами “вниз ногами”)

48. Дóпуст (допущення “допущение”)

49. Достóйники культýри (високопоставлені діячі культури “высокопоставленные деятели культуры”)

50. Дошкільня́ хто (дошкольник хто “дошкольник кто”)

51. Дриґотíти; Дрижаки́ їсти; Тремтíти (дрижати “дрожать”)

52. Дрібняки́ (дрібні гроші “мелкие деньги”)

53. Дряпáчки (царапки “царапки”)

54. Невідчéпна дýмка (назойлива думка “назойливое мнение

55. Обнімáють думки́ кого (думки лізуть в голову кому “мысли лезут в голову кому”)

56. Дурнíсінько що (абсолютно даром що “совершенно даром что”)

57. Ет! (ось ще! “вот еще!”)

58. Жарíти; Жахтíти (горіти, як жар “как жар, гореть”)

59. Ждáники поїсти (чекати з моря погоди “ждать у моря погоды”)

60. Жýжмом; Жмáком (у зім’ятому вигляді; у скомканому вигляді “в скомканном виде”)

Подготовили 100 самобытных украинских слов

61. З пóквапу (через поспішність “из-за поспешности”)

62. Завстáршки (віком “возрастом”)

63. Завтóвшки; Завгрýбшки (за своїм обхватом; за своєю товщиною “по своему охвату; по своей толщине”)

64. Зайцювáти (їхати зайцем “зайцем ехать”)

65. Зáкутень (глухе місце “глухое место”)

66. Збýдний зáпах (хвилюючий запах “волнующий запах”)

67. Звідкимóга (звідки лише можливо “откуда только возможно”)

68. Зникóмий вид тварин (зникаючий вид тварин “исчезающий вид животных”)

69. Іти́попідрýч з ким (іти під руку “идти под руку с кем”)

70. Кипень; Кип’я́ч; Окрíп (кип’яток “кипяток”)

71. Кипить людом де (кишить народом де “кишит народом где”)

72. Кýпа-невеличка кого (куча-мала кого “куча-мала кого”)

73. Ловинка (ловушка “ловушка”)

74. Ляпавиця; Сльотá; Хляпавка (сляка, слякоть “слякоть”)

Подготовили 100 самобытных украинских слов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прекращают работу аттестационные комиссии по проверке знаний украинского языка

75. Манівцéм; Манівцями; Околяса; Околясом; Повзагорíдно (в обхід; кругом, кружним шляхом, обхідним шляхом “в обход; кругом, окольным путем, обходным путем)

76. Мотóрнішати (робитися живішим “делаться живее”)

77. На заохóту кого (для заохочення кого “для поощрения кого”)

78. Набýток (достояння “достояние”)

79. Над усяке сподівáння що (понад усяке очікування що “сверх всякого ожидания что”)

80. Нáзвисько (кличка; прозвище “кличка; прозвище”)

81. Накрýчувати óберти (набирати оборотів “набирать обороты”)

82. Напропáле; Напропáще; Напризволяще (не думаючи про наслідки “не думая о последствиях”)

83. Нáспіхом (як доведеться “как придется”)

84. Натвéрдо (до твердого стану “до твердого состояния”)

85. Натодí (на той час “в то время”)

86. Невтямки́ кому, що (немає зеленого поняття хто, про що “зеленого понятия не имеет кто, о чем”)

87. Незрíдка (не рідко “нередко”)

88. Пішлó наперекосяк що; Пішлó перéвертом що (пішло куверком що “пошло куверком что”)

89. По грі! (ігровий час минув; час гри вийшов “игровое время прошло; время игры вышло”)

90. Присмерк; Смерк; Сýтінки (сумерки “сумерки”)

91. Простóлиць (прямо перед собою “прямо перед собой”)

92. Розгостíться! (почувайте себе як вдома! “чувствуйте себя как дома!”)

93. Рýчкатися з ким (здороватись з ким; пожимати одне одному руки “здороваться с кем; пожимать друг другу руки”)

94. Світ перéвертом ідé (світ перевернувся “мир перевернулся”)

95. Приклáсти сéрце до чого (вкласти душу у що “вложить душу во что”)

96. Звихрювати сéрце чиє; Розбýрхувати почуття́ у кому, чиї (будоражити почуття у кому, чиї “будоражить чувства в ком, чьи”)

97. Спрáвдити обіцянку (виконати обіцянку “исполнить обещание”)

98. Уодноманíтнити що (позбавити різноманітності що “лишить разно-

образия что”)

99. Угóдились!; Умóвились!; Домóвились! (договорились!; по руках! “договорились!; по рукам!”)

100. Ушелéпатися куди (ненароком потрапити куди “ненароком попасть куда”)

Среди военного сленга украинцев есть термины, обозначающие оружие. Большинство названий происходят от аббревиатур.

– Один из феноменов войны является то, что она влияет на язык, – говорит координатор инициативы “Вернись живым” 35-летний Виталий Дейнега. – Слова, которые используют обычные люди и военные, имеют совершенно разную нагрузку. Например “карандаш” – для обозначения ракеты “Града”. А вот называть пулемет “покемоном” начали уже во время войны в Донбассе.

×

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A

Комментировать Поделиться:

Сегодня Украина отмечает День украинской письменности и языка.

Жителей страны поздравил президент Виктор Янукович. В своём поздравлении он, в частности, отметил: «Из глубины веков Украинское государство утверждалось через письменное слово. Путь его развития очерчен в выдающихся достижениях наших предков — знаменитой Повести временных лет, Слове о полку Игореве, святом Пересопницком Евангелии. Жемчужины словесного творчества ХI-ХVI веков стали весомым основанием для развития таланта многих великих украинцев».

В отличие от президента, премьер-министр Николай Азаров не стал ничего перечислять, упомянув древность литературной традиции кратко: «Украинская литература имеет богатую тысячелетнюю историю. Мы гордимся нашим культурным достоянием, и для Правительства одной из основных задач является его сохранение и обогащение».

К празднику приурочен всеукраинский радиодиктант, который проводит доцент Киевского университета им. Бориса Гринченко, автор школьных учебников по украинскому языку и литературе Александр Авраменко. Радиодиктанты в День украинской письменности и языка проводятся с 2000 года. Написать диктант может любой желающий в Украине или за ее пределами. Те, кто напишет его без ошибок, будут отмечены денежными премиями, книгами, компакт-дисками. В минувшие годы число присланных на проверку работ исчислялось миллионами.

Мы живём в стране под названием Украина и наш родной язык, язык предков, мы должны знать и чтить, не смотря на то, что общаться мы можем на любом другом языке. День украинской письменности и языка был основан ещё в 1997 году, согласно Указу президента Леонида Кучмы и отмечается ежегодно 9 ноября. Этот праздник в честь летописца Нестора, который считается учителем знаменитых Кирилла и Мефодия – создателей славянской азбуки и письменности. Сегодня украинские ученые считают, что Нестор Летописец стал праотцом письменного украинского языка. Существуют версии, что раньше на территории Украины применяли несколько видов письменности. Некоторые из них использовали греческую азбуку или латиницу. Современный алфавит украинского языка в основном состоит из аналогов греческих букв и нескольких славянских знаков, однако раньше, кроме кириллицы, использовалась так называемая глаголица. Но ее, очевидно, знали немногие, поскольку до наших времен дошел лишь один образец такого письма. В День украинской письменности и языка традиционно проводятся различные мероприятия в школах и вузах. Все они посвящены теме письменности и грамотности. В этот день обычно пишут диктанты, проводят тематические викторины и олимпиады по украинскому языку. День украинской письменности и языка — это не только государственный, но и церковный праздник. Первое в современном украинском языке произведение, которое отвечает византийским первоисточникам, православные назвали акафистом Богородице Холмской. Найближчі великі свята

  • 24 серпня Праздник – День независимости Украины
  • 1 вересня День знаний
  • 17 листопада Международный день студентов

Усі свята листопада Січень

пн вт ср чт пт сб нд
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Лютий

пн вт ср чт пт сб нд
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Березень

пн вт ср чт пт сб нд
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Квітень

пн вт ср чт пт сб нд
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Травень

пн вт ср чт пт сб нд
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Червень

пн вт ср чт пт сб нд
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Липень

пн вт ср чт пт сб нд
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Серпень

пн вт ср чт пт сб нд
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Вересень

пн вт ср чт пт сб нд
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Жовтень

пн вт ср чт пт сб нд
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Листопад

пн вт ср чт пт сб нд
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Грудень

пн вт ср чт пт сб нд
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Місячний день на 06.07.2021 детальніше Гороскоп на 06.07.2021 детальніше

Особое письмо

 С  конца шестнадцатого по начало девятнадцатого веков в  Украине активно использовалась особая система письма (“казацкая скоропись”), где начертания многих  букв имело декоративное значение и весьма отличалось от русского.

Разные названия

Наш язык в разные времена называли по-разному: про́стый, руский, русинский, казацкий . Чаще всего вплоть до середины XIX века употребляли  “руський язык”.

Близость с соседними языками

Наибольшая схожесть по лексике  с белорусским языком – 84% общей лексики, потом –  польский и сербский (70% и 68%) и затем русский (62%) и это несмотря на тотальную руссификацию.

Распространеность

41-45 миллионов человек во всем мире знают украинский язык. 36-37,5 миллионов считают его родным.

7 падеж – уникальный для нашей группы языков

У нас есть «клычный видминок» – звательный падеж – которого нет  в восточнославянских языках. Но он имеется в  латыни, греческом и (опционально) в санскрите.

Уменьшительные формы

В языке много слов в уменьшительных формах. Даже слово «враги» имеет  форму – “вороженьки”.

Первое упоминание

Впервые украинские слова зафиксированы в 448 г. н.э. Тогда византийский историк Приск Паникийский был в лагере гуннского властителя Аттилы, который находился  (на территории современной Украины) и зафиксировал слова «мэд» и «страва».  

Официальный язык Кубани

Исконно украинские земли Кубани в 1918-1920 годах признали украинский  язык своим официальным: тогда существовала так называемая Кубанская Народная Республика. Правда, недолго.

На самом деле, интересных фактов об украинском язые намного больше. И узнавать их можн не только в день украинской письменности.

Читать также: Считалки – лічилки на украинском языке

Фото: depositphotos.com

–>

image

Украинский язык был создан в 1794 году на основе некоторых особенностей южнорусских диалектов, бытующих и поныне в Ростовской и Воронежской областях и при этом абсолютно взаимопонимаемых с русским языком, бытующим в Центральной России. Создан он был путём нарочитого искажения общеславянской фонетики, при которой вместо общеславянских В«оВ» и «ѣ» стали для комического эффекта применять звук В«иВ», В«хвВ» вместо В«фВ» а также путём засорения языка инославными заимствованиями и нарочно выдуманными неологизмами.

источник:http://sevstory.ru/2016/03/kto-pridumal-ukrainskij-yazyk.htm…

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий